Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Rozpočet Zdemyslice

Nedaňové
6,34 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 692 000 Kč
Upravený rozpočet 740 500 Kč
Skutečné plnění 709 521 Kč
Plnění 95,82 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí 439 000 440 100 433 584 98,52
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 107 000 96 700 82 201 85,01
Příjmy z pronájmu pozemků 66 000 72 000 71 866 99,81
Příjmy z poskytování služeb a výrobků 30 000 74 200 70 732 95,33
Příjmy z podílů na zisku a dividend 27 000 0 0 0,00
Příjmy z pronájmu movitých věcí 16 000 26 000 26 000 100,00
Příjmy z úroků 3 000 3 000 662 22,07
Příjmy z prodeje krátk. a drob. dl. maj. 2 000 15 000 12 116 80,77
Příjmy z prodeje zboží 2 000 7 000 5 910 84,43
Ostatní příjmy z vlastní činnosti 0 6 500 6 450 99,23
Celkem 692 000 740 500 709 521 95,82
sestaveno ke dni 31. 12. 2019

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.