Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Rozpočet Zdemyslice

Nedaňové
6,04 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 692 000 Kč
Upravený rozpočet 692 000 Kč
Skutečné plnění 503 207 Kč
Plnění 72,72 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí 439 000 439 000 318 392 72,53
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 107 000 107 000 66 407 62,06
Příjmy z pronájmu pozemků 66 000 66 000 1 479 2,24
Příjmy z poskytování služeb a výrobků 30 000 30 000 66 680 222,27
Příjmy z podílů na zisku a dividend 27 000 27 000 0 0,00
Příjmy z pronájmu movitých věcí 16 000 16 000 26 000 162,50
Příjmy z úroků 3 000 3 000 473 15,77
Příjmy z prodeje krátk. a drob. dl. maj. 2 000 2 000 12 116 605,80
Příjmy z prodeje zboží 2 000 2 000 5 210 260,50
Ostatní příjmy z vlastní činnosti 0 0 6 450 0,00
Celkem 692 000 692 000 503 207 72,72
sestaveno ke dni 30. 9. 2019

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.