Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Rozpočet Zdemyslice

Finanční transfery
12,46 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 128 000 Kč
Upravený rozpočet 1 393 300 Kč
Skutečné plnění 1 393 300 Kč
Plnění 100,00 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv 125 000 130 300 130 300 100,00
NI. př. transf. od obcí 3 000 3 000 3 000 100,00
NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp. 0 29 000 29 000 100,00
Inv. př. transfery od krajů 0 1 231 000 1 231 000 100,00
Celkem 128 000 1 393 300 1 393 300 100,00
sestaveno ke dni 31. 12. 2019

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.