Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

zde ke stažení Tradiční silvestrovský pochod

Turista


Něco málo o názvu obce:

Cennou pomůckou pro poznání starého osídlení kraje jsou mimo jiné místní jména. Nejstarší naše místní jména mají koncovku -ice, což je 4. pád starých čeledních rodových jmen, která končila v 1. pádě na -ici. Samozřejmě jsou četné vyjímky, ale přece jen pro posouzení osídlení kraje nám místní jména mohou být dobrým vodítkem (Blovice, Nezvěstice, Šťáhlavice, Zdemyslice). Nejstarší název, který se podařilo historikům vystopovat jako označení pro dnešní obec Zdemyslice, bylo jméno SDEMISSICIH. Vzniklo pravděpodobně jako jméno pro majetek kohosi, komu území patřilo (jako Petrův, Sdemyslicův). Název se měnil a vyvíjel přes SDEMISLICICH, SDEMISSIO, SDEMISLICZ, kolem roku 1400 ZDEMISLICZ, ZDOMISLICZ, ZDOMYSLICE. Od roku 1526, tedy po nástupu Habsburků na český trůn dostala obec název ZDOMYSLICZE, na počátku 17. století DOMYSLICE. Tento název byl používán až do března roku 1924, od kdy se Zdemyslice jmenují ZDEMYSLICE. (Za 2. světové války byl název poněmčen na Domyslicz.).


Jak se o obci psalo v 18. století:

"Ves Zdomyslice leží od Hradiště malý půl míle, má stavení dosti dobré s malýma zahrádkama, na polovic zaplacena a jest smíchána a nebílovským panstvím. Pole jsou místy tuze vzdálené a místy na kopcích, sice leží celý den větším dílem na slunci, jsou tuze kamenité, škrobovité a hlinaté, něco močálové, po jedná hnojnici v lepších tři áry, v mizernějších 2 áry. Po jednom strychu klidněji od lepších pět a čtyři, z mizernějších tři a dva mandele. Jeden mandel posejpá dva, jeden a půl a jeden věrtel obilí. Obilí se prodává do Blovic, aneb do důchodu v kontribuci. Chlebův do nového nemívají, luka mají dosti dobré, mísy také tuze suchopárné, mechovité. Obecních lesů nemají žádných, pastvišť tuze kamenitých okolo 30-ti strychů. Ouroků, které teprv 5-ti let dávají - sedlák po dvou francích, 15 krejcarech a 2 denárech, jeden chalupník Matěj Roch po jednom franku, 45 krejcarech, ostatní tři nedávají nic. V kontribuci a robotách jsou s jinými srovnáni."